شستشوی فرش دستباف

شستشوی فرش دستباف در قالیشویی حریر تهران

شتسشوی فرش دستباف شستشوی فرش دستباف در قالیشویی حریر تهران شرایط خاصی دارد که برخی از آن هارا در ادامه برای شما بازگو می کنم ، برای اینکه در هنگام شستشوی فرش دستباف به فرش آسیب نرسد بهتر است که به صورت ذیل عمل کنیم غبارگیری: این عمل بیشتر در مورد فرشهای کارکرده انجام می […]